Proud to be a Farmer

Hugo kör ut den sista skvätten utsäde till såmaskinen!

12952762_10154658798086124_1488765152_o.jpg

Annonser

Intressant inlägg från Johan Nilsson – biologiska institutionen, Lunds Universitet.

Hur påverkas fåglarna av fågelmatning?

Vintern är en påfrestande tid för våra småfåglar. Temperaturen kryper ner under nollan, dagarna är korta och maten är begränsad. Detta innebär att maten är som mest begränsad när fåglarna behöver den som mest. Fåglar har dock en fantastisk förmåga att hushålla med sina resurser och därmed klara av dessa begräsningar.

Som alla som matar fåglar under vintern säkert har märkt, spenderar småfåglarna större delen av sin tid med att äta. Under en enda dag kan de öka på sin kroppsvikt med över 20% i rent fett. Detta fett använder de sedan under natten för att hålla värmen. På dagen har fåglar en betydligt högre kroppstemperatur än oss människor. För småfåglar, som våra mesar, ligger kroppstemperaturen normalt på ungefär 42 grader. För att spara energi under kalla vinternätter kan de sänka sin kroppstemperatur ändå ner till ungefär 35 grader, vilket sparar ordentligt med energi. Denna kroppstemperatursänkning kan dock också skapa problem, eftersom den gör att fågeln reagerar långsammare och därmed enklare kan falla offer för rovdjur. Detta gör att fåglarna ogärna sänker sin kroppstemperatur mer än nödvändigt.

En blåmes sover i sin holk.jpg

En blåmes sover i sin holk

För att lära oss mer om hur födotillgången påverkar fåglarna under vintern har vi placerat ut ett stort antal fågelmatare i norra delen av Vombs fure, där Lunds universitet sedan flera år studerar en holkpopulation med talgoxar. Vi kommer under vintern undersöka hur en riklig tillgång på mat påverkar fåglarnas energiomsättning och deras kroppstemperatur under natten. Genom att jämföra med talgoxar från södra Vombskogen (där det inte finns fågelmatare) kan vi på ett direkt sätt se hur den extra maten påverkar talgoxarna. Förutom att undersöka hur kroppstemperaturen och ämnesomsättningen påverkas kommer vi också studera fåglarnas kroppsammansättning. Nötter och fågelfrön innehåller delvis andra typer av fetter och näringsämnen än vad insekter och annan föda gör och med ett enkelt blodprov kan vi se om dieten även påverkar fåglarnas kroppsammansättning. Som en tredje del i projektet kommer vi studera om fågelmatningen också kan få positiva effekter under den kommande häckningsperioden. Det är möjligt att de extra resurser som maten under vintern ger, gör att fåglarna kan investera mer under den efterföljande häckningssäsongen.

En färgmärkt talgoxe från forskningsprojektet.jpg

En färgmärkt talgoxe från forskningsprojektet

För att kunna studera fåglarna i Vomb på ett bra sätt märker vi dem med individuella kombinationer av färgringar på benen. Fåglarna har 2 olika färgringar på vänster ben och en färgring samt en aluminiumring på höger ben. Skulle du se en färgmärkt fågel när du är ute i skogen får du gärna rapportera den till oss, försök vara så noggrann som möjligt när du berättar var du har sett fågeln.

 

Johan Nilsson

Biologiska Institutionen, Lunds Universitet

Johan.nilsson@biol.lu.se